Skapa knappar med html

De flesta WordPress teman har inbyggd kod för att du ska kunna skapa en knapp […]

Visa Youtube video på hemsidan

Du har säkert sett många hemsidor som presenterar filmer och videos från Youtube, Vimeo eller […]

Youtube kod

Skapa tabeller på två sätt

Ibland vill man skapa tabeller på hemsidan för att lista olika saker och för att […]