Enkel HTML

Det kan vara bra att veta lite HTML taggar som man kan använda för att anpassa innehållet på sin hemsida. Här kan du lära dig några enkla taggar som är användbara när du vill att sidor och blogginlägg ska se ut på ett speciellt sätt. De flesta funktioner finns bland redigeringsverktygen men det kan vara bra att kunna lite taggar ändå.

Vissa taggar har en starttagg och en sluttagg.

Exempel: <start> </slut>
Du ska alltså lägga till / innan taggens namn i sluttaggen.

Notera att du måste växla till kodläge på sidan där du ska använda taggarna, se bild.

Textläge

<br /> = Extra radbrytning

<hr /> = Linjeavskiljare, se nedan.


<b></b> eller <strong> = Fetstil
Så här ska det se ut: <b>Din text</b>

<u></u> = Understrykning
Så här ska det se ut: <u>Din text</u>

<em></em> = Kursiv
Så här ska det se ut: <em>Din text</em>

Rubriker

<h1></h1> = Huvudrubrik

<h2></h2> = Underrubrik

<h3></h3> = Underrubrik

<h4></h4> = Underrubrik

<h5></h5> = Underrubrik
<h6></h6> = Underrubrik

Länkar

Vanlig länk
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se”>Länktexten</a>

Öppna länken i nytt fönster
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se” target=”_blank”>Länktexten</a>

Inte följas av sökmotorer
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se” rel=”nofollow”>Länktexten</a>

Med title (visar en text vid mouseover)
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se” title=”Text som ska visas”>Länktexten</a>

Alt-tagg (Beskriver syftet med länken för sökmotorer)
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se” alt=”Syftet med länken>Länktexten</a>

Bildlänk – Länk med en bild
<a href=”http://www.hemsidansnamn.se”><img src=”http://www.bildenswebbadress” alt=”Skriv vad bilden föreställer” width=”200″ height=”100″>
</a>

Exempel på bildlänk:

Teknikcentrum