Lån för studenter

Här kommer några tips från oss för den som behöver låna pengar under studietiden, utöver det vanliga studielånet från CSN.

Skaffa studentpaket hos banken

studentDet finns svenska banker som erbjuder särskilda studentpaket för studenter. Då ingår bankkonton, internetbank, bankkort, med mera. Välj någon av de banker som lägger in ett kreditkort med beviljad kredit i sina studentpaket. Krediten är vanligtvis ganska liten, kring 10 000 kronor, men det kan ju göra en enorm skillnad för den som försöker klara sig på studiemedel från CSN. Med hjälp av en förbeviljad kredit kan man jämna ut sina inkomster och utgifter, och till exempel köpa sin kurslitteratur när man behöver den och inte behöva vänta på nästa utbetalning från CSN. Läs mer om studentpaket hos studentlån.nu.

Låna pengar från studentkåren

Är du medlem av studentkåren? Kontakta kåren för att höra efter om det finns möjlighet att låna några tusenlappar av dem. De flesta studentkårer har möjlighet att bevilja den här typen av kortfristiga lån för medlemmar som hamnat i ekonomisk knipa. Hos vissa krävs dock en eller två borgensmän.

Om du är kårmedlem vid Lunds universitet, Statens Lantbruksuniversitet Alnarp, Malmö högskola eller Högskolan Kristianstad finns möjlighet att ta ett något större lån – upp till 20 000 kronor. Detta eftersom studentkårerna vid dessa lärosäten är anslutna till Kreditkassan. För de större lånen går det också att få lång avbetalningstid, upp till 3 år.

Låna pengar från pantbanken

pantbankHar du något att pantsätta? Nästan vad som helst som har ett andrahandsvärde går att pantsätta. Det är upp till varje enskild pantbank att värdera föremålet och avgöra om de vill ha det som pant och hur mycket du i så fall får låna. Besked får man i normalfallet omedelbart, och man har pengarna i handen när man lämnar pantbanken. Praktiskt för den som akut behöver kunna betala hyran för studentrummet eller köpa mat.

Pantbanken har sekretesskyldighet och det syns inte heller på din kreditupplysning att du lånat hos pantbanken. För många studenter känns det skönare att vända sig till en utomstående långivare som pantbanken än att blanda in studentkåren och behöva förklara sin situation för studiekamraterna.

Kan du får extralån från CSN?

Det finns två grupper av studenter som kan beviljas extralån från CSN.

  • Studenter som har extra kostnader på grund av sin studier, till exempel för dubbel bosättning och resor. Det är en hel del villkor som måste uppfyllas för att extralån ska kunna beviljas på denna grund, besök csn.se för att få veta mer.
  • Studenter som är över 25 år gamla och som lönearbetade i tillräckligt hög utsträckning innan studierna. För mer information om vad som krävs, besök csn.se.

Tänk också på att CSN kan bevilja extra studiebidrag i vissa situationer. Det rör sig bland annat om ett extra studiebidrag som är tillgängligt för den som har försörjningsplikt för barn under studietiden. Ett annat mycket specifik extrabidrag utgår till den som går en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att erhålla ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik.

Övriga möjligheter

  • Om situationen är akut kan du, under vissa förutsättningar, få hjälp från socialtjänsten i den kommun du är hemmahörandes i. Det kan röra sig som ekonomiskt bistånd eller möjlighet att låna pengar. I vissa fall går det att få en matrekvisition som man kan använda för att handla livsmedel.
  • Vissa religiösa organisationer beviljar lån till personer i akut ekonomisk kris. Det rör sig bland annat om Svenska kyrkan, Stadsmissionen och Frälsningsarmén. Vilken hjälp som står till buds varierar mycket mellan olika församlingar och man har aldrig någon rätt att få hjälp utan det är upp till organisationens företrädare att avgöra. Vissa organisationer lånar inte ut pengar eller ger kontanta ekonomiska bidrag, utan hjälper istället till genom att dela ut matkassar, bjuda på lunch eller ge bort presentcheckar som går att använda i livsmedelsbutiker.
  • Det finns också religiöst obundna organisationer och nätverk som hjälper personer i nöd. Ett exempel på ett sådant nätverk är Giving People, som tidigare hette Matkassen. Mer information om Giving People hittar du på givingpeople.se. Giving People brukar kunna hjälpa till med matkasse, hygienprodukter och begagnade kläder och skor.