Skapa tabeller på två sätt

Ibland vill man skapa tabeller på hemsidan för att lista olika saker och för att dela in dem i rutor. Det finns två sätt att göra detta på, antingen genom att själv koda tabellerna i textläget eller att installera ett smidigt tillägg

Installera tillägg för tabeller

Det i vårt tycke bästa tillägget för att skapa tabeller är Websimon tables som finns att installera från WordPress databas under Tillägg. Tilläggets inställningar lägger sig under Verktyg och där kan du ändra och infoga precis vad du vill.

Koda egna tabeller

Det är inte speciellt svårt att koda en egen tabell men det kräver att du har tungan rätt i munnen när du börjar fylla alla rutor med innehåll. Så här ser koden ut för en tabell:

<table width=”100%” border=”1″>
<tr>
<td>En ruta</td>
</tr>
</table>

Resultat:

En rad och kolumn

Fler rader och kolumner

<table width=”100%” border=”1″>
<tr>
<td>Rad 1 Kolumn 1</td>
<td>Rad 1 Kolumn 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Rad 2 Kolumn 1</td>
<td>Rad 2 Kolumn 2</td>
</tr>
</table>

Resultat:

Rad 1 Kolumn 1 Rad 1 Kolumn 2
Rad 2 Kolumn 1 Rad 2 Kolumn 2

Studera tabellens kod så kommer du förstå hur du lägger till och tar bort rader och kolumner.