Vad är Forex trading?

forexForex står för Foreign Exchange. Den som ägnar sig åt Forex trading, även kallat FX trading eller Forex handel, köper och säljer olika valutor i hopp om att gå med vinst. Vinster, och förluster, är möjliga eftersom valutornas värde i relation till varandra varierar över tid.

Många av oss har nog varit med om att den svenska kronan plötsligt dyker i förhållande till Euron precis lagom till solsemestern i Spanien, och semesterkassan plötsligt är värd mycket mindre än vad vi planerade för. Eller det omvända – plötsligt har vi råd med massor av extra roligheter under helgen i New York för när vi växlade över våra kronor till USD fick vi betydligt mer än vad vi räknade med när helgen planerades. För någon som spekulerar i valutor är det svängningar av just den typen som gör det möjligt att gå med vinst eller förlust.

Hobbyhandel online

Sedan millenieskiftet har det vuxit fram många handelsplatser på nätet där man väldigt smidigt och med låga omkostnader kan köpa och sälja valutor. Nu för tiden är det därför fullt möjligt att ha valutaspekulation som hobby även om man inte har någon stor bankrulle att satsa. Man har inte några dollarsedlar eller euromynt liggandes i byrålådan, utan allting sker digitalt.

Omkostnader

De handelsplatser online där man som vanlig hobbyist kan ägna sig åt valutaspekulation brukar tjäna sina pengar på två sätt:

  • De tar ut en avgift när du köper och säljer, vilket kallas för kommission. Den kan vara fast (fast avgift per transaktion) eller rörlig (avgiftens storlek beror på transaktionens storlek). För rörliga kommissioner finns det vanligen en viss minimiavgift.
  • De tjänar pengar på skillnaden mellan köpepris och försäljningsvis för de valutor som handlas på handelsplatsen. Denna skillnad kallas på engelska för spread, i svenskan brukar vi också använda de uttrycket.

Vissa handelsplatser tjänar pengar på båda visen, medan andra nöjer sig med att antingen ta ut kommission eller tjäna pengar på spreaden. Det kan också skilja sig mellan olika kontotyper och olika transaktioner, så det gäller att veta hur reglerna ser ut innan man börjar handla. Tänk också på att det finns många olika metoder för att räkna fram kommissionens storlek.

Hävstång – lockande men mycket riskfyllt

De flesta av de handelsplatser som vänder sig till småskaliga spekulerare erbjuder hävstångshandel. När du handlar med hävstång använder du ditt kreditutrymme hos handelsplatsen för att köpa valuta. Detta innebär givetvis en hög risk, eftersom du riskerar att bli skyldig handelsplatsen pengar. Du kan på detta vis förlora mycket mer än vad du har i ditt handelskonto.

Anledningen till att hävstångshandel har blivit så populärt är bland annat att det gör det möjligt att tjäna rejält med pengar på väldigt små kursförändringar trots att man själv inte har något stort kapital att satsa.

Det är extremt viktigt att man inte låter sig ryckas med och satsa pengar man inte har råd att förlora. Den Europeiska Unionen har infört vissa regler som begränsar hur stor hävstång handelsplatser får erbjuda hobby-handlare inom EU, men det går fortfarande att förlora många gånger mer än vad man har i sitt handelskonto.