Vilken domänändelse skall jag välja

Det finns nu mera ett mycket stort antal olika domänändelser som man kan välja att använda sig av. Klassiska ändelser såsom .Se .Com .Net . Org och . Nu har fått konkurrens av hundratals nya ändelser. Detta kan få det att kännas svårare än någonsin att veta vilken domän och vilken domänändelse man skall välja.

Om den domän du vill ha inte finns som en .se skall du då välja en .com, nu eller kanske t.o.m. en .blog?

Svaret på denna fråga beror till stor del på varför du vill starta en webbsida och vilket intryck du vill att din domän skall ge.

.com är fortfarande kung

kungOm du vill starta en engelskspråkig webbsida så är .com fortfarande det absolut bästa valet. Om den domän du vill ha är upptagen som .com så är det vanligtvis bättre att försöka hitta en annan domän som fungerar lika bra istället för att välja en annan ändelse. Net/Org kan också funka i vissa fall men dessa är inte alls lika bra alternativ som .com.

.SE är bäst i Sverige

Om du vill skapa en svensk webbsida skall du alltid i första hand försöka välja en .se domän. Det ser bäst och mest seriöst ut. Om .se domänen är tagen så har du dock fler bra alternativ för en svensk webbsida än vad du har för en Engelska. “.com” är t.ex. också ett mycket bra alternativ som i de flesta fall funkar nästan lika bra som .se. “SE” har mer svensk anknytning men i de flesta situationer är se och com i princip lika bra alternativ. Ett annat alternativ som ofta är ett bra val om du vill starta en svensk webbsida är .nu. Nu domäner fungerar i de flesta fall nästan lika bra som .se. Faktum är att .nu ibland kan vara ett snyggare alternativ om domänen är en uppmaning. SlutaRöka.nu ser t.ex. bättre ut än SlutaRöka.se även om båda domänerna är bra alternativ. Det finns dock vissa fall där .nu inte är lämpligt. Tänk igenom vilken domän som fungerar bra för dig baserat på vilket domännamn du vill använda.

När skall man använda de nya ändelserna

Svaret på denna fråga är att dessa nästan aldrig är ett bra val. Det är möjligt att de får större spridning i framtiden men än så länge så ser de helt enkelt inte särskilt seriösa ut. Detta beror till stor del på att man inte ser dem användas särskilt mycket och p.g.a. att det komm så många nya ändelser på en gång att det är svårt för någon av dem att verkligen synas i konkurrensen med de andra.

Det finns dock ett fåtal fall när de nya domänerna kan vara ett bra val. Ett sådant fall är när man vill välja en domän som bara skall användas under en reklamkampanj för att sedan tas ur bruk igen. Genom att använda en udda domänändelse kan kampanjen få större effekt än den annars skulle ha fått.

Om du vill tjäna pengar på din webbsida

Använd aldrig en av de nyare domänerna om di vill tjäna pengar på din webbsida. I dessa fall är det alltid en bättre ide att använda en etablerad domänändelse eftersom detta kommer ge dig mer pengar om du vill sälja webbsidan i framtiden.